HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VOUCHER (MÃ GIẢM GIÁ)

Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng tối đa 01 mã giảm giảm (voucher) cho 01 đơn đặt hàng.

Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng lẻ, không áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều hoặc mua đi bán lại.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ 0964 353 063